Toegankelijkheid

De Cyber Security Raad (CSR) wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van Digitoegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Op dit moment voldoet de website van de CSR nog niet aan alle eisen uit de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. Om hieraan te kunnen voldoen zijn wel de eerste maatregelen genomen. Alle technische tekortkomingen zullen naar verwachting in mei 2021 hersteld zijn.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. Cybersecurityraad.nl
  2. Cybersecuritycouncil.nl

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaring die valt onder de verantwoordelijkheid van de CSR is beschikbaar via het register van toegankelijkheids­verklaringen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina of bestand op de website van de CSR gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op via info@cybersecurityraad.nl of telefonisch op het nummer (070) 751 53 33.

Meer informatie

Op de website Digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over de richtlijnen voor toegankelijke websites.

Naar de CSR Magazine